سمینار ۲۵ بهمن ذهن برتر

آخرین سمینار سال ۹۸

A title

Image Box text

کارگاه و سمینار شاهرود

محل برگزاری: شاهرود, استان سمنان

تاریخ برگزاری: ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ بهمن ۹۸

وضعیت: به پایان رسیده

جزییات

دوره محصلان برتر

محل برگزاری: تهران, دانشگاه شیهد بهشتی

وضعیت: درحال برگزاری

جزییات

کلاسهای آمادگی مسابقات اینترنشنال حافظه

محل برگزاری: تهران, دانشگاه شیهد بهشتی

وضعیت: درحال برگزاری

جزییات

A title

Image Box text